Håkon Gaarder-Larsen
Partner - Grunnlegger

Taktisk, forretningsorientert og dynamisk leder med bred driftserfaring og stor gjennomføringsevne. Klar og tydelig kommunikator. Kulturbygger, med stor erfaring fra internasjonale matriseorganisasjoner. Tilpasningsdyktig med meget gode samarbeidsevner. Proaktiv nettverksbygger. Bodd og jobbet i 9 land på 4 kontinenter.

Nøkkelkunnskaper
  • Driftoptimalisering

  • Lederutvikling

  • Prosjektledelse

  • Mentor

  • Budsjett & Prognose

  • Endringsledelse

  • LEAN Management

  • Mangfoldledelse