Assosierte Samarbeidspartnere

Tribun er et Hospitality konsulent firma med fokus på prosjekt ledelse knyttet til utvikling, renovering og drift av nye og eksisterende hoteller