"Skape vedvarende verdier for våre kunder"

Blogginnlegg

Målsetningen er å skape vedvarende verdier for våre kunder. I blogginnleggene deler jeg av min lange internasjonale erfaring, og belyser utfordringer og tar opp problemstillinger de fleste reiselivsledere kan nikke gjenkjennende til.     

Rådgiving og Analyser

Presidion besitter unik innsikt og erfaring fra drift av så vel store internasjonale hoteller, som hoteller og restauranter i det nordiske markedet. Vi har samarbeidet med lokale og internasjonale eiere. Dette betyr at Presidion med sin kunnskapsbase vil kunne finne gode løsninger for de fleste utfordringer våre kunder opplever. 

Management oppdrag / forvaltning

Presidion tar på seg drifts- og forvaltningsoppdrag av kortere og lengre varighet. Ut i fra oppdragsgivers behov utarbeider vi planer for lengde og omfang av oppdraget. Presidion har ekspertisen til å overta hele eller deler av oppdragsgivers drift.  Presidion tar også på seg mentoroppdrag for topp og mellomledere.

Operational Excellence

Presidion skaper, med hjelp av utprøvde internasjonale verktøy og prosesser, vedvarende verdiskapende endringer for våre oppdragsgivere. LEAN management prinsippene kan benyttes i samtlige deler av driften, inkludert innkjøp, bemanning, og salg. Presidion tar på seg oppdrag av varierende lenge og omfang, og kan sammen med oppdragsgiver utarbeide en behovsanalyse som en del av oppdraget.

Balansert Målstyring

Et strategisk rammeverk for prosess- og resultatstyring designet for å hjelpe en organisasjon med å få kontroll på prestasjoner, styre gjennomføringen og implementering av strategien. I sin enkleste form deler Balansert Målstyring resultatstyring i fire sammenhengende perspektiver: Økonomiske, kunde, interne prosesser og læring og vekst.
Utvalg av våre tjenester

"Skape vedvarende verdier for våre kunder"
Operational Excellence
 • Driftsoptimalisering
 • System gjennomgang 
 • Bemanningsplaner
 • LEAN Management
Management Oppdrag
 • Pre-Opening
 • Interim ledelse
 • Styremedlem
 • Mentor / Rådgiver
Analyser
 • Kommersiell analyse
 • Prosedyre vurderinger
 • Kompetanse evaluering
 • P&L gjennomgang 
Balansert Målstyring
 • 360˚ analyser
 • KPI analyser
 • Kompetanse analyser
 • Treningsprogram 

Vi hjelper deg gjerne

"Skape vedvarende verdier for våre kunder" 
Ta kontakt for en uforpliktende prat